- En prinsipielt viktig avgjørelse

Avgjørelsen om å fjerne straffetollen på norsk laks er en prinsipielt viktig avgjørelse, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen.

- Dette er først og fremst en prinsipielt viktig avgjørelse for norske eksportinteresser i et lengre perspektiv, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding. 

US International Trade Commission har i dag besluttet å fjerne den over 20 år gamle antidumpingtollen på norsk laks i USA. Norske myndigheter og laksenæringen vant dermed fram i gjennomgangen av tiltakene som fant sted i 2011.

Les også: Fri adgang for norsk laks til USA 26.01.2012

Straffetoll siden 1991

- Denne saken har grunnleggende viktige nærings- og handelspolitiske aspekter som det har vært viktig for oss å få ryddet opp i. Laksenæringen er svært eksportrettet og avhengig av gode og forutsigbare handelsbetingelser. Dette er derfor en viktig avgjørelse, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

USA innførte i 1991 antidumping og antisubsidietiltak mot importen av hel fersk laks fra Norge. WTO-avtalen pålegger amerikanske myndigheter hvert femte år å foreta en gjennomgang av hvorvidt straffetollen skal videreføres. En slik gjennomgang ble startet i januar 2011, og både den norske laksenæringen, representert av FHL og NSL og norske myndigheter meldte seg da som parter i saken.