Doktorgrad på hjertesykdom hos laks

Gerrit Timmerhaus i Nofima har i sitt doktorgradsarbeid forsket hva som skjer i laksen når den blir syk av hjertesykdommen CMS, og hva skjer mellom laksen og viruset.

CMS (kardiomyopatisyndrom eller hjertesprekk) er en virussykdom hos laks som rammer stor slaktemoden fisk og gir vevsforandringer i hjertet som kan medføre død. Den ble første gang påvist i Norge i 1999 og forårsaker økonomiske tap på 30-60 millioner kroner årlig.

At sykdommen skyldes et virus er ny kunnskap, og ett av gjennombruddene i prosjektet som Timmerhaus sitt arbeid er en del av, fremgår det av en pressemelding fra Nofima.

Laksens selvforsvar var nøkkelen

Timmerhaus startet med å utvikle metodeverktøy (microarray) for å måle hvordan alle kjente gener i laksen reguleres. Utfra en smittemodell som forskergruppen utviklet, kunne Timmerhaus så beskrive hvordan laksen går til motangrep på viruset (dette motangrepet kalles immunrespons).

Timmerhaus har også beskrevet hvilke gener som er viktige i den tidlige fasen av immunresponsen for alle kjente virussykdommer hos laks.

– Han har funnet sykdomsmarkører for CMS som kan brukes til å måle fiskens respons på infeksjon og effekter av sykdomsbegrensende tiltak som er relevante for industrien (for eksempel vaksinering, ernæring og avl). Markørene kan også brukes i diagnostikk, for å avgjøre hvilken fase av sykdommen fisken er i, sier Sven Martin Jørgensen i Nofima, forsker og veileder til Timmerhaus.

– Det kan sammenlignes med en blodprøve vi tar hos legen for å avgjøre om vi har en infeksjon i kroppen. Det legen måler er mengden av enkelte protein, som finnes i forhøyede mengder når visse sykdomsgener er slått på, sier Jørgensen.

Nyttig kunnskap for næringen

Forskergruppen bak CMS-prosjektet ble tildelt formidlingsprisen for 2011 fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, som finansierte deler av prosjektet. I tildelingen heter det at «med aktiv og god formidling av prosjektets resultater gjennom hele året har de gjort det til et viktig bidrag til bekjempelse av CMS og til å redusere tap i næringen». Forskergruppen består av forskere fra Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole og NIFES, i tillegg til Nofima.

Les også: Formidlingspris til CMS-prosjektet 11.12.2011

Veiledere på doktorgraden er Øivind Andersen, Sven Martin Jørgensen, Harald Takle og Aleksei Krasnov. Disputasen er 3. februar ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Personalia
Gerrit Timmerhaus er 31 år og er utdannet fra Universitetet i Freiburg, Tyskland. Timmerhaus fortsetter i Nofima i stilling som postdoktor på CMS.