Svakere fra Marine Harvest

Marine Harvest ASA opnådde i fjerde kvartal 2011 et resultat før skatt (EBT) på 166,5 millioner kroner, mot 1.502,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.

Marine Harvest konsernet oppnådde en operasjonell EBIT på NOK 403 millioner i fjerde kvartal 2011, mot NOK 1 033 millioner i tilsvarende kvartal i 2010. Gunstige salgskontrakter reduserte margineffekten av lavere priser i spotmarkedet, opplyser Marine Harvest ASA i en børsmelding.

Marine Harvest har iverksatt flere tiltak for å være forberedt på et krevende marked de kommende kvartaler. Kostnader knyttet til redusert smoltutsett er kostnadsført med NOK 56 millioner i kvartalet.

I forkant av resultatfremleggelsen i dag, sendte selsapet nylig ut en oppdatering etter utløpet av fjerde kvartal, hvor operasjonell EBIT ble angitt til 390 millioner kroner for Q4 2011.

Les også: Marine Harvest slaktet mer enn ventet 18.01.2012

- Kontrakter sikret marginene

Marine Harvest rapporterer driftsinntekter og andre inntekter på NOK 4 254 millioner (NOK 4 612 millioner) i fjerde kvartal 2011. Slaktevolumet økte med 16 prosent til 104 589 tonn fra 90 485 tonn i fjerde kvartal 2010. Netto resultat for perioden ble NOK 100 millioner (NOK 1 071 millioner). 

- Spotprisen fortsatte å falle i fjerde kvartal etter som markedet absorberte en økning i tilbudet fra næringen på 20,5 prosent. Konsernet oppnådde en operasjonell EBIT på NOK 403 millioner i hovedsak grunnet gunstige salgskontrakter, sier konsernsjef i Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog.

- Det reduserte prisnivået har medført bedre resultater i Marine Harvest VAP Europe og stimulerer den generelle globale etterspørselen. Vi benytter momentet fra lavere priser til å utvide markedet for atlantisk laks og tiltrekke oss nye kunder, sier Aarskog.

Kontantstrømmen fra driften var på NOK -107 millioner (NOK 305 millioner) i fjerde kvartal 2011 på grunn av sesongmessig oppbygging av arbeidskapital. Netto finansposter var NOK -37 millioner (NOK -103 millioner). Netto finansposter inkluderer rentekostnader på NOK 107 millioner (NOK 101 millioner). Netto rentebærende gjeld økte til NOK 6 467 millioner (NOK 6 142 millioner i slutten av tredje kvartal).

Egenkapitalandelen var 47,6 prosent ved utgangen av kvartalet (47,3 prosent i slutten av tredje kvartal). Annualisert ROACE ble 4,9 prosent (25,5 prosent) og forholdet NIBD/Egenkapital var 59,6 prosent, sammenlignet med 58,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal.

Operasjonell EBIT på kr 4,13 i Norge

Marine Harvest Norway oppnådde en operasjonell EBIT per kg på NOK 4,13 (NOK 13,03) i fjerde kvartal, mens Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada oppnådde en operasjonell EBIT per kg på henholdsvis NOK 4,32 og NOK -3,11 (NOK 8,76 og 3,80). Marine Harvest VAP Europe rapporterte en operasjonell EBIT margin på 5,4 prosent (2,0 prosent) i fjerde kvartal 2011. Marine Harvest Chile oppnådde en operasjonell EBIT per kg på NOK 2,82 (12,37).

Restrukturering i Canada

Marine Harvest restrukturerer virksomheten i Canada ved å konsentrere virksomheten om anleggene med best prestasjoner og redusere bemanningen og utsett av smolt. Dette har resultert i restruktureringskostnader på NOK 23 millioner og nedskrivning med NOK 54 millioner.

Forventer en krevende tilbudssituasjon i 2012

Marine Harvest forventer en krevende tilbudssituasjon i 2012 med fortsatt press på prisene og har iverksatt nødvendige tiltak for å sikre finansiell styrke, heter det i meldingen fra selskapet.

I eget konsern forventer Marine Harvest et slaktevolum på 360 000 tonn i 2012, hvorav 89 000 tonn forventes slaktet i første kvartal.

- Vi forventer en krevende tilbudssituasjon i 2012 med fortsatt press på prisene. Vår salgs- og markedsføringsavdeling vil fortsette med å utnytte den sterke etterspørselsstimulansen til å utvide markedet for atlantisk laks, sier Alf-Helge Aarskog.

- I våre oppdrettsvirksomheter opprettholder vi trykket på effektiv utnyttelse av kapitalen og kostnadstiltakene for å sikre vår finansielle styrke. Restruktureringen av virksomheten i Canada åpner for bedre prestasjoner i andre halvår 2012, avslutter Aarskog.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2011 - Marine Harvest ASA (pdf) (norsk)
Interim report Q4 2011 - Marine Harvest ASA (pdf) (english)
Presentasjon Q4 2011 - Marine Harvest ASA (pdf)

Om Marine Harvest
Marine Harvest er verdens ledende sjømatselskap og den største oppdretteren av atlantisk laks. Selskapet er representert i 22 land og har rundt 6 200 ansatte på verdensbasis. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.