Fond øker i Marine Harvest

Fond forvaltet av Lansdowne Partners har passert flaggegrensen ved fem prosent eierandel i Marine Harvest ASA.

Lansdowne Partners Limited har den 7. februar og på vegne fond som selskapet forvalter, økt sin samlede eierandel i Marine Harvest ASA fra 176.378.843 til 180.786.139 aksjer. 

Etter kjøp utgjør aksjebeholdningen 5,05 prosent av aksjekapitalen og stemmerettighetene i Marine Harvest, og selskapet har med det passert flaggegrensen på 5 prosent eierandel.

Aksjene er registrert under Morsten Nominees Limited på vegne av følgende fond: 
• Lansdowne UK Equity Fund Limited
• Lansdowne UK Equity Fund LP
• Lansdowne UK Strategic Investment Fund Limited

Les også: Svakere fra Marine Harvest 08.02.2012