Snart klart for ASC-sertifisering

Det endelige utkastet til en internasjonal laksestandard er nå ferdigstilt.

Nå gjenstår det bare et par måneders arbeid med praktisk arbeid før en kan sette i gang med ASC-sertifisering, melder WWF-Norge.

Standarden er blitt vesentlig endret på flere områder siden oppstarten av dette arbeidet. Laksestandarden vil adressere de viktigste negative miljømessige og sosiale konsekvensene som er forbundet med oppdrett av laks, samt at standarden skal være økonomisk bærekraftig for industrien, opplyser WWF.

- En milepel

De viktigste områdene som er vektlagt, er genetiske påvirkning på villfisk, kontroll av sykdom og parasitter, bruk av fiskefôr, påvirkning på habitatat, smoltproduksjon og drift av anleggene på en sosialt og ansvarlig måte. Ved å ha på plass troverdige og målbare kriterier for sertifisering av oppdrettsanlegg, har man et ekstra nivå som oppdretterne må leve opp til, påpeker WWF

- Dette har har vært en lang prosess, med vel åtte års arbeid og diskusjoner. Der partene først ikke var villige til å møtes for å diskutere miljøutfordringene knyttet til oppdrett, har vi nå endelig en troverdig miljøstandard for lakseoppdrett på plass. Det er ikke en mindre enn en milepel, sier Karoline Andaur, leder for havmiljøprogrammet i WWF-Norge.

Les også: Nærmere miljøstandard for lakseoppdrett 26.06.2011

WWF følger den videre prosessen mot ASC-serifisering

Sisteutkastet til laksestandaren betyr at oppdrettsnæringen endelig kan begynne å forbedrede seg til en sertifiseringsprosess. Oppdrettsbransjen må ta inn over seg at innkjøpere og forbrukere stiller både flere og strengere krav til bærekraft i oppdrettsnæringen. Nå har norske oppdrettere mulighet til å komme innkjøpere i forkjøpet og vise at de tar miljø på alvor gjennom sertifisering, fremholder WWF.

- En oppdretter som er blitt sertifisert behøver ikke gjemme seg bak næringen eller generelle bærekraftsrapporter for å si at de tar miljø på alvor. Sertifisering gis kun til de som presterer og følger gitte målbare standarder, sier Andaur.

- Vi ser derfor frem til å jobbe med innkjøpere og produsenter som ønsker å forplikte seg til sertifisering av oppdrettslaks. Vi håper at oppdrettsnæringen følger opp fiskerinæringens flotte arbeid med sertifisering av villfisk, og at ASC-sertifiseringen blir minst like god som den, avslutter Andaur.

Det endelige utkastet til standard kan lastes ned ved å følge den første lenken nedenfor.

Les mer 
•  Les mer om miljømerket hos Aquaculture Stewardship Council