SalMar og Lerøy skal samarbeide om slakting

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

SalMar ASA og Lerøy Seafood Group ASA inngår samarbeid om kjøp av slaktetjenester fra hverandre. Lerøy Hydrotech sitt slakteri i Kristiansund blir lagt ned.

SalMar har inngått et industrielt samarbeid med Lerøy Seafood Group ASA der SalMars InnovaMar-anlegg på Frøya vil levere slakte- og foredlingstjenester knyttet til laks fra Lerøy sine oppdrettsanlegg på Møre og i Trøndelag.

SalMar vil slakte et betydelig kvantum av fisk fra Lerøy samtidig som også en større andel av denne fisken skal bearbeides videre ved InnovaMar. Samarbeidet starter umiddelbart og de økte volumene som nå vil gå gjennom InnovaMar-anlegget vil gi synergier for både slakting- og foredlingsaktivitetene som SalMar har på anlegget. Spesielt foredlingsavdelingen vil øke sitt aktivitetsnivå og utnyttelsesgrad vesentlig fra 2011 til 2012, opplyses det i en melding fra SalMar ASA.

SalMar Nord skal slakte hos Lerøy på Skjervøy

Det er også inngått et utvidet samarbeid mellom SalMar Nord AS (heleid datterselskap av SalMar ASA) og Lerøy Aurora AS (heleid datterselskap av Lerøy Seafood Group ASA) på Skjærvøy. Avtalen med Lerøy innebærer nå at SalMar Nord, med umiddelbar effekt, skal slakte all sin laks hos Lerøy Aurora.

- Dette innebærer økt aktivitet og positive ringvirkninger i lokalsamfunnene i Troms fylke, fremholdes det i meldingen fra SalMar.

SalMar ser det også som ønskelig å redusere transportavstandene for laksen som oppdrettes i Troms og forventer at denne omleggingen vil medføre redusert slaktekostnad og brønnbåtfrakt kombinert med bedre kvalitet på fisken som nå både oppdrettes og slaktes i Troms. 

- Gode samarbeidsrelasjoner

- Vi har lenge hatt gode samarbeidsrelasjoner med Lerøy på en rekke områder, og vi er godt fornøyd med å utvikle dette samarbeidet videre, sier konsernsjef i SalMar ASA, Yngve Myhre.

- Vi har bygget det vi mener er verdens mest effektive slakteri- og foredlingsanlegg på Frøya og vi ser det som en tillitserklæring fra Lerøy at de ønsker å inngå et samarbeid med oss. Vi satte verdensrekord ved å slakte 80 millioner kilo laks på ett og samme anlegg i 2011 og gjennom avtalen med Lerøy vil dette volumet å øke ytterligere i 2012 og fremover. Det er prinsipielt svært viktig og riktig å lete etter områder for større industrielt samarbeid og synergier, tilføyer Myhre.

- Lerøy er svært tilfreds med at partene i alliansen gjennom denne avtalen kan realisere store effektivitetsgevinster og kapitalrasjonalisering. Avtalen er en utvidelse av et mangeårig samarbeid som Lerøy-organisasjonen er stolt av, skriver Lerøy Seafood Group ASA i regnskapsrapporten for 4. kvartal 2011, som ble lagt frem i dag.

Les også: Lavere inntjening i Lerøy Seafood 23.02.2012

Lerøy legger ned slakteriet i Kristiansund

Lerøy Hydrotech AS legger ned lakseslakteriet i Kristiansund og 70 ansatte mister jobben. Fisk.no har tidligere omtalt at administrasjonen i Lerøy Hydrotech skulle utarbeide et forslag om den fremtidige slakterivirksomheten i Kristiansund, et forslag som så skulle behandles av selskapets styre. 

Les også: Slakteriet i Kristiansund kan bli nedlagt 24.01.2011

Det endte med at styret i Lerøy Hydrotech vedtok å legge ned slakteriet i Kristiansund, og at slakting av fisk fra selskapets 24 matfiskkonsesjoner flyttes til SalMar sitt slakteanlegg på Frøya.

- Det er ikke hensiktmessig å drive videre i en gammel bygningsmasse som ikke er tidsmessig. Det gjelder å utnytte kapitalen på en god måte, og investere på rett sted til rett tid. Å inngå samarbeid med andre på slakterisiden, vil redusere kostnadene, sier styreleder i Lerøy Hydrotech, Stig Nilsen, til Tidens Krav.  

- Vårt fokus er nå rettet mot de som blir oppsagt. I Lerøy Seafoods søsterbedrifter vil det være 40-50 ledige stillinger forbeholdt fast ansatte i Kristiansund som vil flytte på seg. Vi har også inngått samarbeid med NAV for at folk snarest mulig skal komme i annet arbeid, sier Nilsen.