NRS hentet inn 43,5 millioner

Del saken

Norway Royal Salmon ASA har gjennomført en emisjon og hentet inn ca. 31,7 millioner kroner i ny kapital, samt solgt egne aksjer for ca 11,7 millioner kroner.

Selskapet meldte etter børsslutt i går at det ønsket å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 3,96 millioner nye aksjer, samt selge inntil 1,47 millioner av selskapets egenbeholdning av aksjer.

Les også: Norway Royal Salmon vil hente penger 28.02.2012

Emisjon og aksjesalg fullført 

- Selskapet har plassert 3.961.108 nye aksjer og 1.467.442 eksisterende egne aksjer til en tegningskurs NOK 8,00 per aksje, med et bruttoproveny til selskapet på ca. NOK 43,5 millioner kroner, opplyser Norway Royal Salmon ASA i en børsmelding i dag.

De nye aksjene som skal utstedes representerer ca. 10 prosent av dagens utestående aksjekapital mens selskapets egne aksjer representerer ca. 3,7 prosent.

Nettoprovenyet fra den private plasseringen vil benyttes til selskapets løpende drift og til å øke selskapets finansielle fleksibilitet. Selskapets bankforbindelse hadde i forkant av kapitalinnhentingen innvilget å øke selskapets bankfasilitet med et beløp tilsvarende nettoprovenyet fra den private plasseringen.

Primærinnsidere økte aksjebeholdningen  

Levering av de nye aksjene vil skje gjennom levering av eksisterende og ubeheftede aksjer i selskapet som allerede er notert på Oslo Børs i henhold til en aksjelånsavtale mellom Carnegie ASA og Gåsø Næringsutvikling AS, opplyses det i meldingen.

Følgende aksjonærer representert i selskapets styre: Gåsø Næringsutvikling AS, Gladstad Invest AS og Egil Kristoffersen & Sønner AS, har blitt allokert henholdsvis 1.022.000, 1.022.000 og 573.000 aksjer i den private plasseringen.

Etter gjennomføringen av den private plasseringen, vil Gåsø Næringsutvikling AS eie 5.927.778 aksjer, tilsvarende 13,60 prosent av selskapets aksjekapital, Gladstad Invest AS vil eie 5.317.861 aksjer, tilsvarende 12,20 prosent av selskapets aksjekapital, og Egil Kristoffersen & Sønner AS vil eie 4.234.059 aksjer, tilsvarende 9.72 prosent av selskapets aksjekapital.

Som et resultat av den private plasseringen, vil selskapet ikke lenger eie egne aksjer. 

Utstedelsen av nye aksjer er vedtatt av selskapets styre i tråd med fullmakten bevilget på ordinær generalforsamling avholdt 25. mai 2011. Antall utestående aksjer i Selskapet etter gjennomføringen av den Private Plasseringen vil være 43.572.191, hver med en pålydende verdi på NOK 1,00. 

Den Private Plasseringen ble tilrettelagt av Carnegie ASA.