Norway Royal Salmon vil hente penger

Norway Royal Salmon planlegger en emisjon på inntil 3,96 millioner nye aksjer. I tillegg ønsker selskapet å selge inntil 1,47 millioner av selskapets egenbeholdning av aksjer.

Norway Royal Salmon ASA har engasjert Carnegie ASA til å gjennomføre en privat plassering av nye aksjer og eksisterende aksjer eiet av selskapet. Den private plasseringen vil rettes mot norske og internasjonale institusjonelle investorer etter Oslo Børs' stengetid i dag, opplyser Norway Royal Salmon ASA i en børsmelding.

Selskapet tilbyr opp til ca. 3,96 millioner nye aksjer, tilsvarende opp til ca. 10 prosent av selskapets aksjekapital, og opp til ca. 1,47 millioner eksisterende aksjer som er eiet av selskapet selv. Tegningskursen i den Private Plasseringen vil fastsettes gjennom en akselerert bookbuilding prosess og minstetegning er satt til det antall aksjer som tilsvarer en aggregert kjøpspris på minimum NOK 400.000.

Les også: Resultatfall i Norway Royal Salmon 22.02.2012
Les også: Nye lånebetingelser for NRS 08.02.2012

Finansiering av løpende drift

Nettoprovenyet fra den private plasseringen vil benyttes til selskapets løpende drift og til å øke selskapets finansielle fleksibilitet, opplyses det i meldingen fra selskapet.

I forbindelse med den private plasseringen, har selskapets bankforbindelse innvilget å øke selskapets bankfasilitet med et beløp tilsvarende nettoprovenyet til selskapet fra den private plasseringen,

Tegningsperioden startet i dag, 28. februar 2012, kl. 17.30 norsk tid, og stenger 29. februar 2012 kl. 08.00 norsk tid. Selskapet kan imidlertid når som helst avslutte eller forlenge tegningsperioden helt etter eget skjønn, heter det i meldingen.

De nye aksjene i den private plasseringen vil utstedes i henhold til styrets fullmakt bevilget på den ordinære generalforsamlingen som fant sted 26. mai 2011.

Gjennomføring av den private plasseringen er betinget av at styret etter avsluttet tegningsperiode beslutter å utstede de nye aksjene og å selge aksjene eiet av selskapet.

Selskapet vil annonsere antall aksjer tegnet og endelig tegningskurs i en børsmelding før Oslo Børs sin åpningstid 29. februar 2012.