Resultatfall i Norway Royal Salmon

Norway Royal Salmon fikk i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på 17,6 millioner kroner, mot 62,1 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Norway Royal Salmon rapporterer om EBIT før verdijustering og enkeltstående hendelser for fjerde kvartal 2011 på -3,6 millioner kroner, mot 25,8 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2010.

Lavere laksepriser

- Hovedårsaken til den reduserte EBIT er at lakseprisene var 40 prosent lavere enn i tilsvarende periode forrige år, opplyser Norway Royal Salmon ASA i en børsmelding.

Driftsresultatet (EBIT) havnet på 13,0 millioner kroner i 4. kvartal kvartal 2011, mot til sammenligning 60,1 millioner kroner i 4. kvartal året før.

Driftsinntektene havnet på 400,3 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot 544,0 millioner kroner i 4. kvartal 2010. Nedgangen skyldes det vesentlig lavere prisnivået for laks i fjerde kvartal 2011 som følge av 20 prosent økning i det globale tilbudet sammenlignet med tilsvarende periode i forrige år.

NRS har i kvartalet gjennomført salget av alle sine aksjer i Larssen Seafood, noe som ga en gevinst på NOK 17,7 millioner.

Les også: Selger seg ut av Larssen Seafood 22.10.2011

Egenkapitalen er ved utgangen av kvartalet økt til NOK 532,7 millioner, noe som gir en egenkapitalandel på 36,3 prosent. NRS hadde en positiv kontantstrøm fra drift i kvartalet på NOK 13,1 millioner som har bidratt til at netto rentebærende gjeld er redusert med NOK 11,9 millioner til NOK 532 millioner ved utgangen av kvartalet.

For å øke konsernets handlefrihet, har NRS med virkning fra fjerde kvartal 2011 fått forbedret sine lånebetingelser ovenfor konsernets bankforbindelse.

Les også: Nye lånebetingelser for NRS 08.02.2012

EBIT på -0,83 kroner per kilo

Oppdrettsvirksomheten har ytterligere forbedret driften og redusert produksjonskostnadene i fjerde kvartal i begge regioner. Biologisk status er god, heter det i meldingen fra selskapet.

Oppdrettsvirksomheten fikk en EBIT før verdijustering i fjerde kvartal 2011 på NOK -6,6 millioner, mot NOK 23,1 millioner tilsvarende kvartal året før. EBIT pr. kg sløyd vekt før verdijustering, ble NOK -0,83 i fjerde kvartal 2011 mot NOK 10,75 i tilsvarende kvartal året før.

Det ble slaktet et rekordhøyt volum på 8.901 tonn sløyd vekt i kvartalet mot 2.146 tonn sløyd vekt i tilsvarende periode året før. Oppdrettsvirksomheten slaktet 18.781 tonn i 2011 mot 10.677 tonn i 2010.

Estimert slaktekvantum for 2012 er 22.500 tonn, noe som er en økning på 20 prosent sammenlignet med 2011. For 2013 forventer selskapet en ytterligere økning på 19 prosent, til 26.700 tonn.

Omsatte 50.000 tonn

Salgsvirksomheten oppnådde en EBIT før virkelig verdijustering på NOK 8,8 millioner i fjerde kvartal 2011 mot NOK 6,2 millioner i tilsvarende kvartal året før. Marginene er ytterligere forbedret og EBIT pr. kg før virkelig verdijustering ble NOK 0,56 i fjerde kvartal 2011 mot NOK 0,47 i tilsvarende kvartal året før. Det ble omsatt 15.797 tonn oppdrettsfisk i kvartalet, noe som er en økning på 19,5 prosent fra tilsvarende kvartal i 2010.

I 2011 omsatte salgsvirksomheten over 50.000 tonn laks til 48 land, noe som er rekord for NRS. 95 prosent av all laks eksporteres.

Forventer at tilbudsveksten avtar i 2012

I andre halvår 2011 var det en rekordhøy forbruksvekst. De lave lakseprisene har i løpet av perioden fått gjennomslag i reduserte priser til forbruker, men prisnedgangen er fortsatt ikke fullt ut reflektert i sluttmarkedet.

Det forventes at tilbudsveksten vil avta i løpet av 2012 og at balansen mellom tilbud og etterspørsel forbedres, samt laksens posisjon som en sunn og konkurransedyktig matvare vil føre til at lakseprisen over tid vil stabilisere seg på et nivå som vil gi en god inntjening, heter det i rapporten.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsapport Q4 2011 - Norway Royal Salmon ASA (pdf) (norsk)
Interim report 4 2011 - Norway Royal Salmon ASA (pdf) (english)
Presentasjon Q4 2011 - Norway Royal Salmon ASA (pdf)