SalMar kjøper 10 konsesjoner fra Villa

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

SalMar ASA kjøper 10 oppdrettskonsesjoner fra Villa Arctic AS i Finnmark. Kjøpesummen er avtalt til 167 millioner kroner for konsesjoner og eiendeler.

SalMar ASA har 29. februar signert et avtaleverk med Villa Arctic AS, 100 prosent eid av Villa Organic AS, som innebærer erverv av 10 konsesjoner, en lokalitet i Laksefjorden med tilhørende driftsmidler samt 50 prosent av biomassen på denne lokaliteten, opplyser SalMar ASA i en børsmelding.

Det er videre inngått avtale om å drive samdrift med Villa Arctic AS i Laksefjorden fra og med 1. april 2012 frem til utslakting av 2015 generasjonen.

Les også: SalMar varsler gigantemisjon 29.02.2012

- Styrker vår posisjon i Nord-Norge

- Denne investeringen styrker vår posisjon i Nord-Norge betydelig, sier konsernsjef i SalMar ASA, Yngve Myhre.

- Større produksjonskapasitet gir oss effektivitetsgevinster og gjennom samdriften med Villa Arctic AS får vi et godt fotfeste i Troms og Finnmark, et område vi har stor tro på, tilføyer Myhre.

Kjøpesummen fordeles med NOK 110 millioner for konsesjoner og NOK 57 millioner for øvrige eiendeler.

- Betydelige effektivitetsgevinster

Dette samarbeidet vill føre til en mer optimal utnyttelse av konsesjoner og lokaliteter enn hva Villa på kort sikt ville ha vært i stand til å gjennomføre. Avtalen vil bidra til å forbedre konsernet sin finansielle stilling. Etter salget har Villa et konsesjonsvolum på 15 120 tonn i Finnmark, skriver Villa Organic i en pressemelding.

- Et strategisk samarbeid gjennom en samdrift med SalMar forventer jeg skal gi oss betydelige effektvitetsgevinster, sier konsernsjef i Villa Organic AS, Vidar Skaar.

- Samtidig som dette vil styrke oppdrettsnæringen i nord, tilføyer Skaar.

Prisregulering

Det er avtalt at kjøpesummen justeres opp dersom gjennomsnittlig NOS pris på laks for 2013 overstiger NOK 30,50 pr. kg ("første trinn"). Det er laget en trappetrinnsmodell med tilleggsvederlag fra NOK 15 millioner fra første trinn og opp til maksimalt NOK 50 millioner gitt at snitt NOS pris overstiger NOK 35,50 pr. kg.

Samdrift fra 1. april

Oppstart av samdriften med Villa Arctic AS skjer 1. april 2012 ved at SalMar overtar 50 prosent av biomassen, totalt 500 tonn, på lokaliteten Kvitelv. Lokaliteten forventes å slaktes ut i løpet av fjerde kvartal 2012 og første kvartal 2013. SalMar skal ha det daglige ansvaret for samdriften i denne perioden.

- SalMar vil til enhver tid søke å utnytte det økte konsesjonsvolumet gjennom effektiv samdrift i Laksefjorden med Villa Arctic AS samt gjennom økt produksjon på eksisterende lokaliteter i Troms og evt. nye lokaliteter i Finnmark, heter det i meldingen fra SalMar.

Vil ha 23 konsesjoner i Finnmark

Selskapet vil etter kjøpet disponere total 23 konsesjoner i Troms og Finnmark med en total MTB på 21 735 tonn (fra dagens situasjon med 13 konsesjoner og total MTB på 12 285). Oppkjøpet vil kunne øke slaktevolum i Troms- og Finnmarksregionen med 12-14 000 tonn ved full kapasitetsutnyttelse i 2013/14. Slaktevolumet for 2012 forventes ikke å øke vesentlig fra et guidet volum på 19 000 tonn, opplyser selskapet.

Avtalen er betinget av godkjenning fra konkurransetilsynet.