SalMar varsler gigantemisjon

SalMar ASA vurderer å utstede opptil ca 10,3 millioner nye aksjer i en rettet emisjon, noe som representerer opptil 9,99 prosent av totalt antall aksjer i selskapet.

Dersom vi legger dagens sluttkurs på kroner 32,70 på Oslo Børs til grunn, så kan en emisjon på ca 10,3 millioner aksjer kunne tilføre selskapet bortimot 337 millioner kroner.

Selskapet har engasjert DNB Markets og Pareto Securities AS som tilretteleggere og bookrunners for transaksjonen, opplyser SalMar ASA i en børsmelding.

Kverva tegner seg for minimum sin prorata andel  

Tilretteleggerne vil rådgi og gjennomføre en rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer. Prisen per aksje i den rettede emisjonen vil bli fastsatt gjennom en bookbuilding-prosess.

Selskapets største aksjonær, Kverva AS, som kontrollerer 53,4 prosent av aksjene i selskapet, vil tegne seg for og bli tildelt minimum sin prorata andel i den rettede emisjonen.

Oppkjøp og generell selskapsfinansiering

Nettoprovenyet til SalMar fra den rettede emisjonen vil bli benyttet til:

(i) utnytte attraktive oppkjøpsmuligheter og (ii) generell selskapsfinansiering.

SalMar ASA har i dag gjort kjent avtale om kjøp av produksjonskapasitet for laks i Finnmark.

Les også: SalMar kjøper 10 konsesjoner fra Villa 29.02.2012
Les også: Kraftig resultatfall i SalMar 29.02.2012

Bookbuilding-perioden åpnet i dag 29. februar 2012 klokken 17.30 CET og avsluttes 1. mars 2012 klokken 08.00. Styret i SalMar kan imidlertid når som helst beslutte å avslutte eller forlenge book-building perioden, opplyses det i meldingen.

Den rettede emisjonen er avhengig av godkjennelse fra Styret i SalMar. De nye aksjene som vil bli utstedt i sammenheng med den rettede emisjonen, utstedes basert på en fullmakt gitt til styret i SalMar på generalforsamlingen 1. juni 2011.

Innsidere tegner aksjer

Følgende medlemmer av selskapets ledelse og styre vil tegne seg i den rettede emisjonen:
• Yngve Myhre, Konsernsjef
• Trond Tuvstein, IR-ansvarlig

Selskapet vil offentliggjøre antall aksjer som vil bli utstedt og pris per aksje i den rettede emisjonen gjennom en børsmelding som forventes å bli publisert før åpningen av Oslo Børs 1. mars 2012.

Aksjene kan handles straks etter tildeling

Levering av aksjene vil bli gjort gjennom levering av eksisterende aksjer i selskapet som allerede er notert på Oslo Børs. Aksjene vil bli gjort tilgjengelige som følge av en aksjelånsavtale inngått mellom tilretteleggerne og Kverva AS. Aksjene vil dermed kunne handles umiddelbart etter tildeling. Oppgjør for tildelte aksjer er forventet ca 6. mars 2012 gjennom levering mot betaling.

Minstetegning og tildeling i den rettede emisjonen er satt til det antall aksjer som tilsvarer en total tegning på minst NOK ekvivalent av EUR 50 000.