SalMar hentet 309 millioner

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA
Del saken

SalMar ASA har gjort en vellykket rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer på 309 millioner kroner . 

Storaksjonær Kverva AS, kontroller av Gustav Witzøe, tok ca. halvparten av aksjene i emisjon.

- Den rettede emisjonen var overtegnet. Prisen ble satt til NOK 30 per aksje, opplyser SalMar ASA i en børsmelding.

10.299.999 nye aksjer vil bli utstedt i etterkant av plasseringen, noe som vil øke det totale antall aksjer i selskapet til 113.299.999.

Emisjonskursen ble fastsatt gjennom «bookbuilding» og havnet kr 2,70 under aksjens sluttkurs kr 32,70 på Oslo Børs i går. Ved emisjonen ble aksjonærer utvannet på lavere kurs, noe som har medvirket til at aksjen i dag faller markert på børsen. Aksjen er nå ned 7 prosent fra sluttkursen i går.

Les også: SalMar varsler gigantemisjon 29.02.2012

- Meget fornøyd

- Vi er meget fornøyd med at det ble en vellykket emisjon som støtter SalMars vekststrategi, sier konsernsjef i SalMar ASA, Yngve Myhre.

- Deler av midlene vil bli benyttet til oppkjøpet av 10 konsesjoner fra Villa Arctic AS, og dette befester vår posisjon i Norge. SalMar vil også kontinuerlig se etter andre strukturelle muligheter i næringen, sier Myhre.

Primærinnsidere tegnet aksjer

Flere medlemmer av selskapets ledelse og styre benyttet anledningen til å tegne nye aksjer i emisjonen. Konsernsjef Myhre har også kjøpt aksjer i tillegg til aksjer tildelt i emisjonen. Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer eller blitt tildelt aksjer i den private plasseringen:

Kverva AS har fått tildelt 5.500.000 nye aksjer i den private plasseringen til kurs NOK 30 per aksje. Etter gjennomføring av den private plasseringen vil Kverva AS eie 60.500.000 aksjer i SalMar, noe som representerer 53,40 prosent av aksjekapitalen i SalMar. Kverva AS er kontrollert av Gustav Witzøe som er styremedlem og primærinnsider i SalMar.

TTU Invest AS, et investeringsselskap kontrollert av IR-ansvarlig Trond Tuvstein, har fått tildelt 12.425 nye aksjer i den private plasseringen til kurs NOK 30 per aksje. Etter gjennomføring av den private plasseringen vil TTU Invest AS eie 12.425 aksjer i SalMar. I tillegg har Trond Tuvstein opsjoner som gir rett til å erverve 110.000 aksjer i SalMar.

Rosøy AS, et investeringsselskap kontrollert av konsernsjef Yngve Myhre, har fått tildelt 12.425 nye aksjer i den private plasseringen til kurs NOK 30 per aksje.

Rosøy har i tillegg kjøpt 20.000 aksjer til en gjennomsnittlig kurs på NOK 30,1. Etter gjennomføring av den private plasseringen, samt aksjekjøpet, vil Rosøy AS eie 62.425 aksjer i SalMar. I tillegg har Yngve Myhre opsjoner som gir rett til å erverve 220.000 aksjer i SalMar.