Sølvtrans bygger brønnbåt på 3000 m3

Illustrasjonsfoto av den nye brønnbåten Sølvtrans Holding ASA har kontrahert fra verftet Astilleros Zamakona i Spania. Foto: Rolls-Royce

Sølvtrans har inngått kontrakt med det spanske verftet Astilleros Zamakona om bygging av en ny brønnbåt med levering i juni 2013.

Investeringen er på ca. 240 millioner kroner og vil finansieres gjennom selskapets egen kontantbeholdning samt låneopptak hos Sølvtrans' bankforbindelser.

Dette er det første fartøyet i en ny generasjon brønnbåter som er designet og utviklet av Rolls-Royce Marine AS i samarbeid med Sølvtrans. Båten vil være «state-of-the-art» i forhold til teknologi og miljøvennlige løsninger, både med tanke på lavt drivstoff-forbruk og lave utslipp av CO2 og NOX. Designet innebærer også betydelige forbedringer i forhold til dyrevern, med blant annet nye og forbedrede løsninger for lasting og lossing, skriver Sølvtrans Holding ASA i en pressemelding.

– Dette er en viktig kontrahering for Sølvtrans, både for å møte stadig høyere krav fra kunder, men også for å dekke opp en økende ubalanse i brønnbåtmarkedet, sier administrerende direktør Roger Halsebakk i Sølvtrans Holding ASA.

– Tilgangen på ledig tonnasje i Nordsjøregionen er allerede begrenset, og med flere fartøy på vei til Chile ventes markedsbalansen å forverres ytterligere i tiden fremover. Kontraheringen er et ledd i Sølvtrans sin langsiktige strategi om å styrke sin markedsposisjon i Nordsjø-regionen, forteller Halsebakk.

Opp mot 450 tonn levende fisk

Brønnbåten vil ha en kapasitet på i overkant av 3000 m3, og er arrangert for frakt av opp mot 450 tonn levende fisk. Båten vil bli fullt utstyrt for transport i lukket system som ikke gir utslipp til sjø. Det er satt spesielt fokus på kontroll av vanngjennomstrømning og sirkulasjon i lasterommene for å sikre optimale forhold for fisken og båten er blant annet utstyrt med avanserte filter og systemer for oppsamling og destruering av all lus.

Dette blir den første brønnbåten i markedet som filtrerer sirkulasjonsvannet gjennom filter ned mot 150 my. Dette vil effektivt hindre gjennomtrenging av lus og luseegg og er således et viktig bidrag i bekjempelsen av lus, opplyses det i meldingen.

Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret, og den nye brønnbåten vil bli blant de største brønnbåtene i verden, men langt fra den største. Rederiet Rostein AS inngikk i fjor kontrakt om bygging av en brønnbåt på 4500 m3, en båt som med andre ord blir 50 prosent større i volum enn den nye båten til Sølvtrans. Den båten skal leveres i mars 2013.

Les også: Rostein bygger gigantisk brønnbåt 24.05.2011

Verftet Astilleros Zamakona

Zamakona-gruppen består av flere verft med god kapasitet. Verftet har lang historie med leveranser av en rekke ulike spesialfartøy, herunder offshore fartøy, fiskebåter og slepebåter, og har ry på seg for å levere god kvalitet til avtalt tid, opplyses det videre i meldingen fra Sølvtrans

– For Astilleros Zamakona og dets team, har det vært en stor glede å forhandle og jobbe sammen med Sølvtrans, et norsk selskap som har vist et høyt nivå på teknisk kompetanse gjennom denne prosessen. Sølvtrans er det ledende selskapet innen brønnbåtnæringen, og vi har sterk tro på at Sølvtrans vil ytterligere styrke sin posisjon i næringen gjennom denne kontraheringen, sier konsernsjef Pedro Garaygordobil i Zamakona gruppen.

– Skipsbyggingskontrakten er nå signert, og vi håper at denne kontrakten er det første steg i et nytt forretningsforhold mellom våre to selskap, fortsetter Graygordobil.

– En strategisk viktig beslutning

Valget av Zamakona som leverandør representerer en viktig strategisk beslutning for Sølvtrans.

– Zamakonas kapasitet, kombinert med de erfaringer vi og verftet vil gjøre oss under byggingen av dette fartøyet, vil kunne bidra til å redusere leveringstiden på eventuelle nye kontraheringer i fremtiden, sier Halsebakk.

Sølvtrans har jobbet tett med Rolls-Royce over en lengre periode for å utvikle dette fartøyet. Det er lagt vekt på å finne nye og forbedrede løsninger for håndtering av fisken, mer miljøvennlige løsninger og ikke minst å få et fartøy som har gode operasjonelle kvaliteter. Rolls-Royce skal levere design og fartøyets hovedutstyr i et integrert system.

Dieselelektrisk fremdrift

Båten vil bli utstyrt med dieselelektrisk fremdriftssystem med lave verdier for drivstofforbruk, samt lave CO2 og NOX utslipp. Dette vil bli Sølvtrans sitt første fartøy med medium speed hovedmotorer i form av to Bergen C6 motorer.

– Det har vært spennende og lærerikt å delta i utviklingen av en slik ny generasjon brønnbåter sammen med Sølvtrans, og vi er meget fornøyd med at de valgte en Rolls-Royce systemløsning, sier Monrad Hide, daglig leder for Rolls-Royce sin design avdeling i Ålesund.

Tre lasterom med skyveskott

Båten vil bli 76 meter lang og 16 meter bred. Lastekapasiteten på 3000 m3 er fordelt på tre like lasterom med skyveskott og trykksystem for lasting og lossing. Båten blir innredet med enkeltlugarer for opp til 11 personer.

Fartøyet vil bli utstyrt med sorteringsanlegg, system for fisketelling ved lasting og lossing, desinfeksjonsanlegg med bruk av Ozon og komplett system for produksjon, tilførsel, overvåkning og regulering av oksygen og PH nivå i lasterommene. I tillegg blir båten utstyrt med system for automatisk vaskesystem for desinfeksjon og vask av lasterom, rør og kanaler. Dette er en stor arbeidsbesparelse for mannskapet om bord, samt at det medfører full kontroll og sporbarhet på at det til enhver tid er utført rengjøring og desinfeksjon av båten.

– Alt vann blir resirkulert i lukket system, slik at utslipp av eventuell smitte eller sykdom unngås. Dette medfører at båten, i likhet med Sølvtrans sine ni andre lukkede båter, kan frakte fisk fra oppdrettsmerdene inn til prosesseringsanleggene, uten at det er utslipp i sjøen av noe slag, opplyser Sølvtrans.

I det arbeid «Gullestad-utvalget» har gjort, legges det føringer for en mer regionalisert oppdrettsnæring, med strenge begrensninger knyttet til åpen frakt av fisk på tvers av regionene. Dette vil favorisere lukket teknologi mener Sølvtrans, noe Sølvtrans har satset på, og som også denne båten er utstyrt med.