Har fastsatt nye fiskereguleringer for laks

Del saken

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fastsatt reguleringene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012, for strekningen fra og med Østfold til og med Sør-Troms.

Miljøverndepartementet har bedt DN om å fastsette reguleringene i laksefisket sør for Nord-Troms i tråd med direktoratets innstilling av 6. mars 2012. Det er dermed ikke gjort noen endringer etter at forslaget ble sendt over til departementet, skriver DN i en pressemelding.

- Vi håper vi med disse reguleringene har lyktes med å forene de mange forvaltningsmessige hensyn som må vurderes i fastsettingen av fiskereguleringene, sier Yngve Svarte, direktør for artsforvaltningsavdelingen i DN.

DN har tidligere hatt på høring forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag fra 2012. Etter å ha vurdert til sammen omtrent 240 høringsuttalelser, ble innstillingen til endelige reguleringer oversendt til Miljøverndepartementet for videre behandling.

Mens det tidligere var fylkesvise oversikter, blir fra i år av alle bestemmelsene, også for elvefisket, samlet i en sentral forskrift med felles struktur og oppbygning.

- En samlet forskrift vil gjøre det enklere å forholde seg til reguleringene for rettighetshavere og ikke minst fiskerne, sier Svarte.

Direktoratet gjør oppmerksom på at det etter at innstillingen ble oversendt til Miljøverndepartementet, er gjort noen mindre rettinger av feil i tabellen med reguleringer av enkeltvassdrag.

Det er foreløpig ikke fattet vedtak for reguleringene i Nord-Troms og Finnmark. Når det er klart vil reguleringene for hele landet vedtas i en felles forskrift, opplyser direktoratet.

Les også: Laksefiske i Nord-Troms og Finnmark i 2012 21.03.2012
Les også: Regulering av laksefiske i 2011 07.04.2011