Morpol doblet resultatet

Røkt laks på brett. Foto: Morpol ASA

Morpol ASA fikk i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 6,4 millioner euro, mot 3,1 millioner euro i 1. kvartal året før.

Morpol ASA melder om et driftsresultat før verdijustering av biomasse på 9,7 millioner euro i 1. kvartal 2012 (8 prosent margin), en forbedring på 9,6 millioner euro fra knapt 0,1 millioner euro i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet (EBIT) steg til 9,5 millioner euro, fra 4,4 millioner euro i tilsvarende periode året før.

Omsetningen til Morpol i første kvartal 2012 utgjorde EUR 119,2 millioner, ned EUR 7,9 million sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Ved utgangen av mars 2012 hadde Morpol EUR 150,6 millioner i netto rentebærende gjeld (EUR 22,1 millioner ned fra årsskiftet 2011).

Mistet leieprosessering  

Forretningsområde Prosessering omsatte for EUR 98,0 millioner i første kvartal sammenlignet med EUR 103,5 millioner i tilsvarende periode året før.

- Fallet i omsetning skyldes hovedsakelig EUR 5,5 million (5 prosent) nedgang i prosessering grunnet kansellering av kontraktsprosessering for tredjepart, opplyser selskapet.

Utenom kontraktsprosesseringen var volumet litt ned sammenlignet med 1Q 2011. Lavere priser ut til kundene hadde også en effekt. Driftsresultatet for prosessering endte på EUR 8,8 millioner (9% margin) i 1Q 2012, sammenlignet med et EUR 0,1 millioner tap i samme periode året før. Prisene på råvarer brukt i prosessering var betydelig lavere sammenlignet med året før.

Fall i prosesseringsvolumet

Salget i første kvartal, utenom kontraktsprosessering, falt med 3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Salget av hovedproduktet kaldrøkt laks økte med 1 prosent mens salget av spesialprodukter økte med hele 42 prosent.

- Fallet i prisen ut til forbruker hadde en positiv effekt på salget av kaldrøkt laks i Tyskland, Storbritannia og Italia, opplyser Morpol.

Prisene var fortsatt høyere i Frankrike, noe som medførte fortsatt fall i salget. Morpol sin strategi i Frankrike ga derimot positivt utslag og salget av kaldrøkt laks økte med 25 prosent i 1Q 2012, sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Lakseoppdrett

Forretningsområde Lakseoppdrett oppnådde en omsetning i første kvartal på EUR 31,6 millioner (EUR 31,6 millioner i samme periode året før). Fallet i lakseprisene ble kompensert gjennom en 50 prosent økning i volumet, noe som resulterte i at omsetningen ble mer eller mindre uendret sammenlignet med Q1 2011.

EUR 10,8 millioner av omsetningen var interntsalg til egen prosesseringsvirksomhet. Ekstern omsetningen for lakseoppdrett var ned EUR 2.8 million (12 prosent), hovedsakelig grunnet økt internsalg, som elimineres i konsolideringen av konsernet.

Driftsresultatet før verdivurdering av biomasse og PPA justeringer utgjorde EUR 2,3 millioner i første kvartal (EUR 8,1 millioner i samme periode 2011), tilsvarende EUR 0,3/kg. Laksesalget utgjorde 7.622 tonn i første kvartal.

- Godt fornøyd

- Jeg er godt fornøyd med resultatet, sier administrerende direktør i Morpol ASA, Jerzy Malek, i en kommentar.

- Prosessering genererer en driftsresultat margin på nærmere 9 prosent, som er bra tatt i betraktning økte råvarepriser samt fall i prisene på våre produkter ut til forbruker. Lakseoppdrett var tilfredsstillende med en driftsresultatmargin på 7 prosent. Etter betydelige investeringer i både prosessering og oppdrett er vi godt posisjonert for fortsatt god drift, sier Malek.

Styret renvasker Malek etter granskning

Styret har fått gjennomført en granskning etter at det i regnskapet for 4. kvartal 2011 ble foreslått å avskrive en fordring på 5,6 millioner euro mot selskapet MK Ustka, i kjølvannet av kjøpet av Laschinger GmbH i 2007. Fordringen hadde i årsrapporten for 2010 blitt opplyst å være garantert av administrerende direktør og aksjonær Jerzy Malek i Morpol. Han eier mindre enn 5 prosent av aksjene i selskapet Euro-Industry, som er eier av MK Ustka.

Styret konkluderer at omstendighetene rundt det som i realiteten var en kausjon, har vært uheldige, men at Malek ikke har hatt personlig gevinst av Morpols transaksjoner med MK Ustka, samt at det ikke er avdekket noe ulovlig. Styret konkluderer videre at transaksjonene har vært nøytrale for Morpol, med verken gevinst eller tap, fremgår det av en egen pressemelding om saken.

Les også: Store nedskrivninger tynger Morpol 28.02.2012
Les også: Bjørn Myrseth ny styreleder i Morpol 16.01.2012

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2012 - Morpol ASA (pdf)
Presentasjon Q1 2012 - Morpol ASA (pdf)