– Kystdistriktene er taperne

NSL er skuffet over regjeringens forslag til nye regler om eierskapsbegrensninger i havbruksnæringen. Kystdistriktene er taperne mener NSL.

Regjeringen foreslår å liberalisere reglene for eierkontroll i havbruksnæringen. Etter forslaget vil det samtidig bli stilt ulike krav for å sikre at selskapene fortsatt bidrar til verdiskaping og aktivitet i kystdistriktene.

Les også: Åpner for mer konsentrert eiermakt i oppdrett 12.12.2012

– Et skuffende forslag

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) reagerer negativt på forslaget.

– Dette er et skuffende forslag. NSL kan ikke se at verken samfunnet eller næringa er tjent med at et selskap kan eie mer enn det som dagens eierskapsbegrensninger i oppdrett tilsier. Det er derfor svært skuffende at regjeringen nå ser ut til å gi opp i forhold til ESA, skriver NSL i en presemelding.

– Mindre mangfold

I en melding fra Fiskeri- og kystdepartementet, om det nye forslaget, sies det at regjeringen er opptatt av mangfold i eierskap i havbruksnæringen.

– NSL tror imidlertid forslaget vil gi mindre mangfold i næringa, skriver NSL.

– Videre omstrukturering i havbruk må forventes å gi en videre sentralisering av aktiviteten i næringa. Dette er flott for de kystsamfunn hvor aktiviteten legges, men mindre bra for de kystsamfunn som aktiviteten tas fra. I Midt-Norge har vi f.eks. sett en klar vinner i Frøya og Hitra og en like klar «taper» i Smøla, poengterer NSL.

– Ville vært bedre med krav om slakting lokalt

NSL mener krav om f.eks. lokal slakting ville vært et bedre moment for å sikre aktivitet i kystdistriktene. Et slikt krav ville også være av stor betydning i et sykdomsperspektiv, ved at det ville bidra til å redusere antall transporter av levende fisk i havbruksnæringen, mener NSL.

– Vi har den siste tiden sett en fremvoksende debatt om eierskap og aktivitet i kystdistriktene i den tradisjonelle fiskerinæringa. Parallellene er mange mellom fiskeri og havbruk, både med hensyn til eierskap, aktivitet i kystdistriktene og bedriftsøkonomiske hensyn. Det er trist at man ikke har tatt lærdom av de erfaringene man har gjort seg med hensyn til trålerkvoter og aktivitet på land i Nord-Norge, avslutter NSL.