Sølvtrans utvider flåten

Illustrasjonsfoto av den nye brønnbåten Sølvtrans Holding ASA har kontrahert fra verftet Astilleros Zamakona i Spania. Foto: Rolls-Royce

Sølvtrans har inngått kontrakt med det spanske verftet Astilleros Zamakona om bygging av en ny brønnbåt på 3200 m3, samt opsjonsavtale om ytterligere to skip.

Båten skal leveres tidlig i 2014, og er et søsterfartøy til Ronja Polaris som er under bygging ved samme verft.

Posisjonerer seg for videre vekst

I tillegg har selskapet opsjon på ytterligere to skip med levering i henholdsvis andre halvår 2014 og første halvår 2015.

Investeringen, som er på rundt 250 millioner kroner per fartøy, planlegges finansiert i en kombinasjon av egenfinansiering og banklån, opplyses det i en melding fra Sølvtrans Holding ASA.

De nye fartøyene skal bygges i henhold til de samme spesifikasjonene som Ronja Polaris og vil dermed ha svært høy standard på teknologi og miljøvennlige løsninger, fremholder selskapet.

– Vi opplever en stadig økende ubalanse i markedet for brønnbåttjenester. Kombinasjonen av nye konsesjoner, en videre konsolidering blant oppdrettsselskapene, og stadig strengere krav til oppdrettsnæringen, har resultert i høy etterspørsel etter moderne tonnasje, forteller administrerende direktør i Sølvtrans Holding ASA, Roger Halsebakk.

– Nybyggingen er et direkte svar på denne utviklingen, og de to opsjonene er viktige ledd i selskapets strategi for fornyelse og utvidelse av flåten, sier Halsebakk.

– Gode erfaringer med verftet

Valget av Zamakona som leverandør er basert på de gode erfaringene Sølvtrans har fra den pågående byggingen av Ronja Polaris.

Opsjonen på ytterligere to fartøy kan utøves frem til sommeren 2013. Kontrakten er inngått med forbehold om at finansiering kommer på plass.

De nye brønnbåtene kan laste opp mot 450 tonn levende fisk, får dieselelektrisk fremdrift og tre lasterom med skyveskott.

Les også: Sølvtrans bygger brønnbåt på 3000 m3 09.03.2012

Mer om Sølvtrans Holding ASA
Sølvtrans Holding ASA er verdens største brønnbåtselskap for transport av laks og ørret. Selskapet er ledende innen "closed system"- teknologi som virker positivt for miljø, dyrevelferd og er kostnadseffektiv. Flåten består for tiden av 13 moderne brønnbåter, beskjeftiget for en stor del på lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Chile. I tillegg har selskapet kontrahert en neste generasjons brønnbåt som skal leveres i juni 2013. Sølvtrans ble etablert i 1986 og har sitt hovedkontor i Ålesund. (Kilde: Sølvtrans Holding ASA).