Mistanke om ILA i havmerden

Havmerden til SalMar ASA på Frohavet utenfor Trøndelag. Foto: SalMar ASA

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Ocean Farming sin lokalitet Håbranden.

Ocean Farming har fått melding om at det ved rutinemessig prøveuttak, er funnet mistanke om ILA ved lokaliteten Håbranden i Frøya kommune, fremgår det av en melding fra SalMar ASA fredag.

- Lokaliteten, som inneholdt ca. 1 million fisk, var ferdig utslaktet den 20. januar i år. På dette tidspunktet så var produksjonsone Frøya Nord og Froan brakklagt og tomt for fisk. Den nærmeste lokaliteten ble tømt for fisk i oktober 2018 og dermed vurderes den eventuelle smitterisikoen til andre anlegg som liten, heter det i meldingen.

- Grunnlaget for mistanken ved Håbranden, er påvist virus ved PCR-analyser av rutineprøver fra laks tatt i desember og analysert i januar, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

- Liten smittefare

- Mattilsynet vurderer smittefaren fra anlegget til omgivelsene nå som liten. Anlegget blir likevel båndlagt. Dette innebærer krav om vask og desinfeksjon av alt utstyr før brakklegging og utsett av fisk i anlegget igjen, heter det videre i meldingen fra Mattilsynet.

SalMar ASA eier 93,4 prosent av aksjene i Ocean Farming AS.

Les også: 16 000 laks rømte fra havmerden 24.01.2019