Mistanke om ILA hos Bremnes Seashore i Rogaland

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Jørstadskjera i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS.

Virksomheten varslet Mattilsynet 9. november 2019 om mistanke om ILA på lokalitet 30036 Jørstadskjera.

- Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS, fra prøveuttak 31. oktober 2019 og 7. november 2019. Sekvensering viser at det er en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus), melder Mattilsynet.

Mattilsynet vil om kort tid inspisere lokaliteten og ta ut verifiserende prøver.

- Alvorlig

- Mattilsynet ser alvorlig på funnet, sier regiondirektør Ole Fjetland. Dette er det andre tilfellet av mistanke om ILA på kort tid i dette oppdrettstette området i Rogaland. Lokaliteten er dessuten allerede foreslått i et kontrollområde for SAV 2.

Les også: Mistanke om ILA hos Mowi i Rogaland 08.11.2019

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, påpeker Mattilsynet.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokalitet Jørstadskjera pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.