ILA påvist hos NRS i Alta

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke.

Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Diagnose

NRS Farming AS varslet Mattilsynet 5. desember 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Lille Kufjord. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR).

Les også: Mistanke om ILA hos NRS i Alta 06.12.2019

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 11. desember 2019, på grunnlag av histopatologiske forandringer forenelig med infeksiøs lakseanemi, samt påvisning av virus basert på 2 ulike metoder; immunhistokjemi og PCR, gjort ved Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Lokalitet Lille Kufjord ligger i overvåkningssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund i Finnmark fylke.

- Det vil innen kort tid opprettes et nytt kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, opplyser Mattilsynet.