Mer forskning på resirkuleringsanlegg i akvakultur

Carlo Lazado er forsker i fiskehelse i Nofima, og han skal nå lede et nytt prosjekt som studerer interaksjonen mellom H2S i vann og laksens fysiologi. Han håper kunnskapen vil bidra til at det blir lettere å gripe tak i H2S-problemer på et tidligere stadium og redusere massedødelighet hos fisk. Foto: Joe Urrutia / Nofima

Nofima skal forske mer på smoltproduksjon på land i tiden framover, ved å dykke ned i temaene H2S og desinfisering av vann i resirkuleringsanlegg (RAS) for oppdrett av laks.

I Forskningsrådets offentliggjøring av nye prosjekter denne uken, får Nofima tildelt nær 20 millioner kroner til å bygge mer kunnskap om oppdrett i RAS.

Vasco Mota er tildelt midler under ordningen «Unge forskertalenter» fra Forskningsrådet. Foto: Bendik Fyhn Terjesen / NofimaVasco Mota er tildelt midler under ordningen «Unge forskertalenter» fra Forskningsrådet. Foto: Bendik Fyhn Terjesen / Nofima− Det er fantastisk at vi har fått inn to store prosjekt som bidrar til noe av det viktigste næringen står i nå, nemlig å mestre produksjon av laks på land i resirkuleringsanlegg, sier Bente Torstensen, divisjonsdirektør for akvakultur i Nofima, i en pressemelding.

− Spesielt gledelig er det at forsker Vasco Mota ved har fått midler innenfor «Unge forskertalenter», til å forske på strategier for å desinfisere vann i resirkuleringsanlegg, sier Torstensen.

Unge forskertalenter er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren, og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hydrogensulfid og laksens fysiologi

Det andre store prosjektet Nofima skal lede, går i samarbeid med NIVA og Danmarks Tekniske Universitet. Den skal øke forståelsen av hvordan gassen H2S i vannet, påvirker laksens fysiologi. H2S (hydrogensulfid), har blitt et betydelig problem i resirkuleringsanlegg de siste årene, og næringen etterlyser innovative løsninger.

Kunnskapen fra prosjektet kan hjelpe oppdrettere til å vurdere risiko og identifisere hvor H2S-dannelse er kritisk, og hjelpe teknologileverandører med å utvikle nye H2S-sensorer og RAS-system hvor det er bedre kontroll på H2S-dannelse.

Nofimas satsinger på RAS, er tett knyttet opp til aktiviteten i CtrlAQUA SFI og Sunndalsøra, hvor Nofima har forskningsfasiliteter for RAS. I Tromsø bygger Nofima og UiT Norges Arktiske Universitet, RAS-fasiliteter ved Havbruksstasjonen ved hjelp av interkommunale midler. Både Havbruksstasjonen utenfor Tromsø og forskningsstasjonen på Sunndalsøra, har landbaserte anlegg for forskning på flere fiskearter.