Mistanke om ILA hos Mowi i Herøy

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13246 Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke.

Lokaliteten drives av Mowi ASA.

– Mowi ASA varslet Mattilsynet 17. januar om ILA-mistanken. Mistanken er basert på PCR-analyser av prøver tatt 13. januar, melder Mattilsynet.

Mattilsynet vil om kort tid inspisere lokaliteten og ta ut verifiserende prøver. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

I fjor høst ble det meldt om rømming av laks fra den samme lokaliteten.

Les også: Rømminger fra Mowi på Sunnmøre

Restriksjoner

For å hindre smittespredning, vil lokalitet Voldnes bli pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

– Dersom sykdommen blir påvist på fisk ved lokalitet Voldnes, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen, opplyser Mattilsynet.