ILA påvist hos Grieg i Nordkapp

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke.

Det melder Mattilsynet. På lokaliteten driver Grieg Seafood Finnmark AS oppdrett av laks.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken som er publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller, vil bli oppdatert til påvisning av ILA ved lokaliteten Laholmen.

Diagnose

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 14. januar 2020 om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten Laholmen.

Les også: Mistanke om ILA hos Grieg i Nordkapp

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnose ved lokaliteten Laholmen 23. januar 2020. Påvisningen av sykdommen baserer seg på obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, skriver Mattilsynet.

Fisken ved Laholmen har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting. Mattilsynet følger opp lokaliteten og vil sette en frist for tømming av lokaliteten. For å forhindre smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.