Mistanke om ILA i to oppdrettsanlegg i Alta

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord og 10839 Store Kufjord i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke.

NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokalitetene, og de driftes fra samme landbase. Lokalitetene ligger i bekjempelsessonen til kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner i Troms og Finnmark fylke.

– NRS Farming AS varslet Mattilsynet fredag 20. mars om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kvalfjord. Mandag 23. mars varslet NRS Farming AS Mattilsynet om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kufjord, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistankene blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Ved sjølokaliteten Store Kvalfjord ble det påvist ILA i november 2017 og lokaliteten ble etter det utslaktet. Nå er det mistanke om ILA på ny fisk i anlegget.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokalitetene ilagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Den ene lokaliteten er under utslakting og det er planlagt rask utslakting av fisken på den andre lokaliteten.

Lokalitetene er omfattet av bekjempelsessonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke, som ble opprettet i desember 2019, etter påvisning av ILA ved lokalitet 10840 Lille Kufjord.

Les også: ILA påvist hos NRS i Alta

– Blir det påvist ILA på lokalitetene Store Kvalfjord og Store Kufjord, vil det ikke bli foretatt endringer av den gjeldende kontrollområdeforskriften. Begrunnelsen er at lokalitetene ligger midt i den eksisterende bekjempelsessonen i kontrollområdet, opplyser Mattilsynet.