ILA påvist i to oppdrettsanlegg i Alta

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord og 10839 Store Kufjord i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke.

Det melder Mattilsynet.

NRS Farming AS driver oppdrett av laks på lokalitetene, som driftes fra den samme landbasen. Lokalitetene ligger i bekjempelsessonen til kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner i Troms og Finnmark fylke.

NRS Farming AS varslet Mattilsynet fredag 20. mars om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kvalfjord. Mandag 23. mars varslet NRS Farming AS Mattilsynet om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kufjord.

Les også: Mistanke om ILA i to oppdrettsanlegg i Alta

Påvisning av infeksiøs lakseanemi

– Det ble 27. mars påvist ILA på begge lokalitetene. Påvisningen er basert på resultater fra undersøkelser gjennomført av Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet.

Påvisningene blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Den ene lokaliteten er under utslakting og det er planlagt rask utslakting av fisken på den andre lokaliteten.

Kontrollområde

Lokalitetene er omfattet av bekjempelsessonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke, som ble opprettet i desember 2019 etter påvisning av ILA ved lokalitet 10840 Lille Kufjord.

Slektskapsanalyser av virus viser at det er høy sannsynlighet for direkte, horisontal smitteoverføring mellom lokalitetene Lille Kufjord, Store Kufjord og Store Kvalfjord.

Det vil ikke bli foretatt endringer av den gjeldende kontrollområdeforskriften. Begrunnelsen er at lokalitetene ligger midt i den eksisterende bekjempelsessonen i kontrollområdet.