ILA påvist ved lokalitet Skorpo i Vestland

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 32877 Skorpo i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke.

Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS/Sjøtroll Havbruk AS.

Virksomheten varslet Mattilsynet 8. april 2020 om mistanke om ILA på lokalitet Skorpo. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen AS.

Les også: ILA-mistanke ved Skorpo i Bjørnafjorden kommune

Stadfestet infeksiøs lakseanemi

Mattilsynet inspiserte lokaliteten 14. april 2020 og tok ut verifiserende prøveuttak. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen på lokaliteten 20. april 2020. Stadfesting er basert på inspeksjon av fisken og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Lokalitet Skorpo ligger i overvåkingssonen i «kontrollområdet for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland», som fra 01.01.2020 ble til Austevoll, Øygarden og Bjørnafjorden kommuner i Vestland fylke.

Dette er det femte sykdomstilfellet i det samme kontrollområdet.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er under utslakting og vil bli tømt for fisk i løpet av kort tid.

Lokaliteten er omfattet av overvåkingssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke. Mattilsynet vil foreta endringer i det eksisterende kontrollområdet.