ILA påvist ved lokalitet Hestholmen N i Gildeskål

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13006 Hestholmen N i Gildeskål kommune i Nordland fylke.

Det melder Mattilsynet. Nova Sea AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Fiskehelsetjenesten HaVet AS varslet Mattilsynet 14. mai 2020 om ILA-mistanke.

Les også: Mistanke om ILA ved Hestholmen N i Gildeskål

Stadfestet ILA-diagnose

Den 19. mai 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Hestholmen N for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28. mai 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i meldingen fra Mattilsynet.

Påvisningen vil bli publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Mattilsynet opplyser at kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km med utgangspunkt i lokalitet Hestholmen N.