ILA påvist ved Seglberget i Kvinnherad

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 17015 Seglberget i Kvinnherad kommune i Vestland fylke.

Det melder Mattilsynet. Alsaker Fjordbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

FoMAS og Fish Vet Group Norge AS varslet Mattilsynet 2. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Seglberget.

Les også: Mistanke om ILA ved Seglberget i Kvinnherad

Stadfestet ILA-diagnose

Mattilsynet tok den 4. juni 2020 ut prøver av fisk ved lokalitet Seglberget for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 11. juni 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Det vil innen kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.