OURO skal overvåke 49 elver i 2020

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet
Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Oppdrettersammenslutningen OURO har valgt ut 49 elver for overvåking og utfisking av rømt oppdrettsfisk i 2020.

– Det nytter å overvåke og ta bort. Statistikken viser en nedgang av innslag av rømt laks i norske elver, sier styreleder Roar Paulsen i OURO i en pressemelding.

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO), har i oppgave å overvåke norske elver og ta ut rømt oppdrettslaks. Siden 2015 er havbruksnæringen, gjennom egen forskrift, pålagt å overvåke og vurdere tiltak i elver med for høyt innslag av rømt oppdrettsfisk. OURO hadde første år med tiltak i 2016.

– Nedadgående trend

– Vi ser på statistikken at innslaget viser en nedadgående trend i mange elver, men noen har fortsatt for høye innslag av rømt fisk. Vi fortsetter derfor den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier Paulsen.

Ifølge forskriften skal en vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst, dersom innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større en 4 prosent i en elv. I elver der innslaget er større en 10 prosent skal tiltak gjennomføres.

Artikkelen fortsetter etter stolpediagrammet.

Resultat fra OURO-elver for perioden 2016–2019. Kilde: OUROResultat fra OURO-elver for perioden 2016–2019. Kilde: OURO

– Som statistikken i tabellen viser, er det det en tydelig nedgang av rømt fisk i elevene før og etter uttak fra 2016–2019. Etter uttak, viser oversikten svært få elver med innslag over 4 prosent. Nedgangen i grønn søyle fra 2018 til 2019, skyldes at det ble valgt ut 12 færre elver for utfiske i 2019 (pga. færre elver med høye innslag), heter det videre i meldingen fra OURO.

I overvåkningsprogrammet inngikk 255 elver, der 4 prosent av disse hadde under 4 prosent innslag av rømt laks.

Uttak av rømt fisk

Selve uttaket og hvem som tar ut fisken, gjøres i samarbeid med lokale elveeierlag og fylkesmannen. Sammen blir en og enige om hvilken metodikk som er best egnet.

Styret i OURO velger ut elvene ut fra resultatet i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. I år er det da valgt ut 49 elver. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking i tre kilenøter i Trøndelag og kilnøter tilknyttet Vossovadraget.

pdfSe hvilke elver som skal overvåkes i 2020135.05 KB135.05 KB