Undersøker dykkerulykke i Flatanger

En dykker fikk fredag kveld alvorlige problemer under en inspeksjon av en not på et oppdrettsanlegg i Jøssundfjorden i Flatanger.

– Det er en båt fra AQS som har hatt et dykkeroppdrag på et oppdrettsanlegg i Jøssundfjorden, og i den forbindelse skjedde det ei ulykke, opplyste kommunikasjonsleder i dykkerselskapet AQS AS, Ove Magne Ribsskog, til Namdalsavisa fredag kveld.

– Mannen var livløs i flere minutter, og foruten mannskapets iherdige innsats og gode rutiner, kunne hendelsen fått et fatalt utfall, skriver Sjøfartsdirektoratet mandag i en omtale av hendelsen.

Foretok ulykkestilsyn

Sjøfartsdirektoratet foretok et ulykkestilsyn lørdag, med både mannskap og rederiets representanter til stede. Skipets rutiner og sikkerhetssystem ble gjennomgått. Det ble ikke avdekket alvorlige funn.

– Vi fulgte vanlige sjekklister og prosedyrer, og opptrådte selvsagt varsomt overfor mannskapet som var tydelig preget av hendelsen, sier fungerende sjøfartsdirektør, Alf Tore Sørheim.

Foreløpige funn viser at den utløsende årsaken til hendelsen, var funksjonssvikt i pusteventil. Direktoratet vil nå i samarbeid med relevante aktører følge opp hendelsen videre for å avdekke årsak.

Ulykken etterforskes av politiet og Sjøfartsdirektoratet vil ved behov bistå i dette arbeidet.