ILA påvist ved Marøya i Loppa kommune

Laks til slakting. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10611 Marøya i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Cermaq Norway AS driver oppdrett av laks.

Cermaq Norway AS varslet Mattilsynet onsdag 24. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Marøya.

Les også: Mistanke om ILA ved Marøya i Loppa

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen torsdag 9. juli 2020.

– Påvisningen av sykdommen baserer seg på obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Fisken slaktes ut

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Fisken ved Marøya har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting.

Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.