ILA påvist ved Kasteberget i Ibestad

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke.

Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver oppdrett av laks på lokaliteten.

Marin Helse AS og Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 3. juli 2020 muntlig om ILA-mistanke ved lokalitet Kasteberget.

Les også: Mistanke om infeksiøs lakseanemi ved Kasteberget i Ibestad

Mattilsynet tok ut prøver av fisk fra lokaliteten for eventuell verifisering av ILA onsdag 8. juli 2020.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen onsdag 15. juli 2020, på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom, resultatet av PCR-, histopatologiske- og immunhistokjemiske analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding.

Laksen slaktes ut

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk, er allerede påbegynt, og startet med merden med påvist smittet fisk.

Lokalitet Kasteberget er allerede omfattet av overvåkingssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Harstad, Senja og Ibestad kommuner i Troms og Finnmark fylke. Mattilsynet vil foreta endringer i det eksisterende kontrollområdet.