ILA påvist ved Næringsbukta i Hasvik

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 33997 Næringsbukta i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor NRS Farming AS driver oppdrett av laks.

NRS Farming AS varslet Mattilsynet tisdag 3. juli 2020 om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Næringsbukta. Mistanken var basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved PatoGen AS etter prøvetaking av fisk ved lokalitetene. Lokaliteten inngår i NRS sitt driftsområde Dønnesfjord.

Les også: Mistanke om infeksiøs lakseanemi i Dønnesfjord

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen fredag 17. juli 2020 på bakgrunn av obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Vil pålegge utslakting av laksen

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet følger opp lokaliteten og vil sette en frist for tømming av anlegget.

Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.