ILA påvist ved Nordnes i Alta

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10791 Nordnes i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Cermaq Norway AS driver oppdrett av laks.

Cermaq Norway AS varslet Mattilsynet tirsdag 7. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Nordnes. Mistanken var basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA ved Nordnes i Alta

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen fredag 17. juli 2020 på bakgrunn av obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Setter frist for tømming av anlegget

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet følger opp lokaliteten og vil sette en frist for tømming av oppdrettsanlegget for fisk.

Lokalitet Nordnes er omfattet av overvåkingssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke. Mattilsynet vil foreta endringer i det gjeldende kontrollområdet. Mattilsynet skriver at endringene må forventes å ha en utstrekning på rundt 10-20 km fra lokalitet Nordnes.