Disse har registrert seg for auksjonen av laksevekst

Illustrasjonsfoto: Erik Roed / Fiskeridirektoratet

Nå offentliggjøres listen over hvilke selskaper som har registrert seg for budgivning under auksjonen av produksjonskapasitet for oppdrett av laks og ørret.

Fiskeri- og sjømatministeren utsatte tidligere i sommer tidsfristen for oppdrettere til å melde seg på til auksjonen av laksevekst. Ny påmeldingsfrist ble satt til utløpet av 21. juli 2020.

Les også: Utsetter fristen for å kjøpe laksevekst

Til sammen er det nå påmeldt 42 selskaper til auksjonen, som vil ha oppstart 18. august 2020, melder Fiskeridirektoratet.

«Hemmelige» navn lå ute

Av konkurransehensyn, skulle opplysningene om påmeldte til auksjonen i utgangspunktet ikke offentliggjøres, men den beslutningen har direktoratet nå funnet grunn til å omgjøre.

– Fiskeridirektoratet har nå blitt gjort oppmerksom på at fullt navn på de fleste registrerte budgivere til auksjonen, ved en feil har vært offentlig tilgjengelig via einnsyn.no fra 29. mai til 27. juli. Dette skyldes feil ved Fiskeridirektoratets arkiv. Fiskeridirektoratet beklager denne feilen, og opplysningene er nå fjernet fra einnsyn.no, skriver Fiskeridirektoratet i meldingen.

– For å sikre alle lik informasjon om registrerte potensielle budgivere, har Fiskeridirektoratet i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, besluttet å publisere komplett liste over alle registrerte budgivere, opplyser direktoratet. Listen følger nedenfor.

Laksevekst: Komplett liste over registrerte potensielle budgivere

 1. Sinkaberg-Hansen
 2. Emilsen Fisk AS
 3. Norway Royal Salmon ASA/ NRS Farming AS
 4. Cermaq Norway AS
 5. Seløy Sjøfarm AS
 6. Erviks Laks og Ørret AS
 7. Grieg Seafood ASA
 8. Salmar Farming AS
 9. Lofoten Sjøprodukter AS
 10. Mowi ASA
 11. Øyfisk AS
 12. Midt-Norsk Havbruk AS
 13. Sjurelv Fiskeoppdrett AS
 14. Kleiva Fiskefarm AS
 15. Rogaland Fjordbruk AS
 16. Gratanglaks AS
 17. Måsøval Fiskeoppdrett AS
 18. Nova Sea AS
 19. Ballangen Sjøfarm AS
 20. Arnøy Laks AS
 21. Eidsfjord Sjøfarm AS
 22. Vega Sjøfarm AS
 23. Tomma Laks AS
 24. Lovundlaks AS
 25. Kvarøy Fiskeoppdrett AS
 26. Knutshaugfisk AS
 27. Kobbvåglaks AS
 28. Ellingsen Seafood AS
 29. Bremnes Seashore AS
 30. Nekton Havbruk AS
 31. Vardiar AS
 32. Finnøy Fisk AS
 33. Eidesvik Laks AS
 34. Lerøy Seafood Group ASA
 35. Wenberg Fiskeoppdrett AS
 36. Edelfarm AS
 37. Salaks AS
 38. Hofseth Aqua AS
 39. Nordlaks Oppdrett AS
 40. Campus Blå Norsk Havbrukssenter AS
 41. Salmonor AS
 42. Fossing Storsmolt AS