ILA påvist ved Oltesvik i Gjesdal

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11908 Oltesvik i Gjesdal kommune i Rogaland fylke, hvor Ewos Innovation AS driver oppdrett av laks.

Fiskehelsetjenesten FoMAS varslet Mattilsynet torsdag 16. juli 2020 om ILA-mistanke. Mistanken var basert på resultatet av PCR og histopatologiske analyser etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA ved Oltesvik i Gjesdal

Den 17. juli 2020 ble det tatt ut prøver av fisk ved lokalitet 11908 Oltesvik for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 30. juli 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding.

Planlegger utslakting av fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk, er under planlegging. Slakting/destruksjon av fisk starter i merder med påvist smittet fisk.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.