Oppdrettere kjøpte laksevekst for nær 6 milliarder kroner

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført og 30 oppdrettsselskaper har i dag kjøpt nye laksetillatelser for til sammen nesten 6 milliarder kroner.

Nærings- og fiskeridepartementet holdt i dag auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor departementet vurderer miljøsituasjonen som god, og gir en vekst i norsk fiskeoppdrettsnæring på mer enn 3 prosent.

– Nå har vi solgt nye laksetillatelser for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som forrige auksjon. Dette bekrefter at vi har en framoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Les også: Lakseauksjonen starter tirsdag

Solgte all utlyst oppdrettskapasitet

Det var 42 selskap påmeldt i auksjonen, og 30 selskap kjøpte til slutt tillatelser. Det var 27 189 tonn produksjonskapasitet tilgjengelig i auksjonen, og alt ble solgt.

– Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet frem. Dette viser at auksjoner kan være en god tildelingsform for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Tabell: Tildelt kapasitet og samlet verderlag per produksjonsområde

Produksjons-
område
Tonn MTB
tildelt
  Samlet vederlag
mill. kroner
1.  Svenskegrensen
til
Jæren
977 152
2.  Ryfylke 2 082 395
6.  Nordmøre og Sør-
Trøndelag
6 384 1 545
7.  Nord-Trøndelag
med Bindal
2 915 629
8.  Helgeland til Bodø 3 648 798
9.  Vestfjorden og
Vesterålen
3 855 984
11.  Kvaløya til Loppa 2 481 545
12.  Vest-Finnmark 4 005 759
13.  Øst-Finnmark 842 168

Totalt

27 189

5 975

 

Tabell: Selskaper som kjøpte tillatelser i auksjonen


Selskap
Kjøp av
kapasitet

(tonn MTB)
  Samlet vederlag
kroner
Ballangen Sjøfarm AS 292 75 067 068
Bremnes Seashore AS 527 99 929 740
Cermaq Norway AS 1 774 451 346 521
Eidesvik Laks AS 386 73 193 320
Eidsfjord Sjøfarm AS 1 984 462 895 641
Emilsen Fisk AS 400 86 277 600
Erviks Laks og Ørret AS 455 110 115 005
Finnøy Fisk AS 115 21 806 300
Gratanglaks AS 130 33 420 270
Grieg Seafood ASA 527 99 929 740
Knutshaugfisk AS 780 188 768 580
Kobbvåglaks AS 1 000 218 792 000
Kvarøy Fiskeoppdrett AS 1 000 218 792 000
Lerøy Seafood Group ASA 355 70 680 855
Lofoten Sjøprodukter AS 5 1 285 395
Lovundlaks AS 623 136 307 406
Midt-Norsk Havbruk AS 1 101 237 479 094
Mowi ASA 1 758 300 505 220
Måsøval Fiskeoppdrett AS 2 000 484 022 000
Nordlaks Oppdrett AS 200 50 240 400
Norway Royal Salmon ASA
- NRS Farming AS
1 050 199 101 000
Rogaland Fjordbruk AS 527 99 929 740
Salaks AS 100 25 707 900
Salmar Farming AS 8 057 1 760 276 652
Seløy Sjøfarm AS 650 142 214 800
Sinkaberg-Hansen 300 64 708 200
Sjurelv Fiskeoppdrett AS 93 20 414 430
Vega Sjøfarm AS 183 40 038 936
Wenberg Fiskeoppdrett AS 192 42 008 064
Øyfisk AS 625 159 792 675

Totalt

27 189

5 975 046 552