Ny lakserømming fra SalMar sin havmerd

Havmerden til SalMar ASA på Frohavet utenfor Trøndelag. Foto: SalMar ASA

Fiskeridirektoratet skal fredag 28. august på tilsyn ved Ocean Farming sin havmerd på Frohavet, etter at det torsdag ble meldt fra om rømming ved lokaliteten.

Selskapet oppdaget en flenge i nota etter at det var fanget rømt oppdrettsfisk i området. Hullet er midlertidig sikret, og det jobbes med blant annet å klargjøre årsakssammenheng.

– Omfanget av rømmingen er ikke klart, men selskapet driver gjenfangst i området. Fisken har en snittvekt på i overkant av 5 kg, melder Fiskeridirektoratet.

Ocean Farming AS er et selskap i SalMar-konsernet. Også høsten 2018 rømte det laks fra havmerden.

Les mer: 16 000 laks rømte fra havmerden

Fiskeridirektoratet ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning, ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster. Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmennheten.