Ny skade på havmerden på Frohavet

Havmerden til SalMar ASA på Frohavet utenfor Trøndelag. Foto: NFD

Ocean Farming meldte søndag at det var oppdaget en ny skade på havmerden på Frohavet.

Fiskeridirektoratet planlegger inspeksjon på anlegget i slutten av uken når det er ferdig tømt og all fisken er sendt til slakteri. Konstruksjonen skal da heves over overflatenivå.

– Det er lite sannsynlig at den siste skaden har forårsaket noen omfattende rømming, opplyses det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Det ble i slutten av august meldt om rømming av laks fra havmerden.

Les også: Ny lakserømming fra SalMar sin havmerd