Oppdrettere må betale mer for laks på rømmen

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Oppdretterne må ta større del av regningen når rømt laks skal fiskes ut av elvene.

– Det er oppdretternes som skal betale når fisk rømmer. Nå skjerper vi kravet, slik at de må ta en større del av regningen når oppdrettslaksen skal fiskes opp, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

– Kan svekke villaksen

Rømt oppdrettslaks kan krysse seg med villaks dersom den finner veien opp i elvene om høsten. Dette kan svekke villaksen, heter det videre i meldingen.

Oppdretterne er pålagt å melde fra til Fiskeridirektoratet så snart de har mistanke om rømming. De er også pålagt å sette i verk tiltak for å fange den rømte laksen.

– Forenkling

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO), skal iverksette tiltak i elver der innslaget av rømt fisk er for høyt. I tillegg har Fiskeridirektoratet kunnet søke om å få dekket utgifter fra Ouro. Dette gjelder utfiskingstiltak ved akutte hendelser, hvor kilden til rømt fisk er ukjent eller for å spore rømt fisk tilbake til eier.

Nå skjerpes reglene slik OURO automatisk må ta regningen når Fiskeridirektoratet må fiske ut laksen. I tillegg fjernes kravet om at rømmingen må defineres som en akutt hendelse for at sammenslutningen skal dekke utgiftene.

– Dette vil være en forenkling for både for Fiskeridirektoratet og OURO. I tillegg sikrer dette at oppdrettsnæringen betaler for nødvendige tiltak i tråd med forurenser-betaler-prinsippet, sier Ingebrigtsen.

Endringen er en oppfølging av rømmingsmøtet daværende fiskeri- og sjømatminister Harald Nesvik hadde med næringsorganisasjonene i fjor, hvor det ble tatt til orde for å styrke OURO-ordningen.