ILA påvist i Vannfjorden i Nordkapp

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke hvor Grieg Seafood Finnmark AS driver oppdrett av laks.

Grieg Seafood Finnmark AS varslet Mattilsynet 6. oktober om ILA-mistanke ved lokalitet Vannfjorden.

Les også: Mistanke om ILA i Vannfjorden i Nordkapp

Den 9. oktober 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 16. oktober 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet pålegger tømming av lokaliteten

For å begrense smittespredning, er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten, heter det videre i meldingen fra Mattilsynet.

Lokalitet Vannfjorden ligger i en allerede eksisterende overvåkingssone for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 15460 Laholmen i januar 2020. Det vil innen kort tid bli fastsatt et utvidet kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.