ILA påvist ved Lubben i Karlsøy

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Wilsgård Fiskeoppdrett AS.

Wilsgård Fiskeoppdrett AS varslet Mattilsynet 8. oktober 2020 om mistanke om ILA ved lokaliteten Lubben.

Les også: Mistanke om ILA ved Lubben i Karlsøy

– Mattilsynet tok ut 13. oktober 2020 prøver av fisk ved lokaliteten Lubben for eventuell verifisering av ILA. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 20. oktober 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Det opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Innhenter informasjon om utslakting av fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil innhente informasjon om planer for utslakting for å tømme lokaliteten for fisk.

Lokalitet Lubben ligger i en allerede eksisterende overvåkingssone i kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommune, Troms og Finnmark. 

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet med utgangspunkt i lokalitet Lubben. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.