ILA påvist ved Kleppenes N i Hammerfest

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10828 Kleppenes N i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Grieg Seafood Finnmark AS driver oppdrett av laks.

Grieg Seafood Finnmark AS varslet Mattilsynet 14. oktober om ILA-mistanke ved lokalitet Kleppenes N.

Les også: Mistanke om ILA ved Kleppenes N i Hammerfest

Den 16. oktober 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Kleppenes N for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 22. oktober 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Vil pålegge tømming av lokaliteten

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten, heter det videre i meldingen fra Mattilsynet.

Lokalitet Kleppenes N ligger i et område med flere kontrollområder for ILA. Det vil innen kort tid enten opprettes et nytt kontrollområde for ILA rundt lokalitet Kleppenes N, eller vedtas en endring i form av utvidelse av et av de eksisterende kontrollområdene for ILA i området.