ILA påvist ved Rossholmen N i Stavanger

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 12003 Rossholmen N i Stavanger kommune i Rogaland fylke, hvor Rogaland Fjordbruk AS og Ewos Innovation AS driver oppdrett av laks.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 9. november 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Rossholmen N.

Les også: Mistanke om ILA ved Rossholmen N i Stavanger

Den 10. november 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk, ved lokalitet Rossholmen N, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 19. november 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Fiskeoppdretter tømmer lokaliteten for fisk

For å begrense smittespredning, er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk, er allerede påbegynt.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.