Inspiserer oppdrettsanlegg etter snøskred i Alta

Opprydding etter snøskred i anlegget «Davatluft» ved Stjernøya i Alta kommune. Foto: Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets patruljefartøy «Eir» har i dag tatt om bord to tilsynsmedarbeidere fra region Nord, og er på plass ved oppdrettsanlegget i Alta hvor det i går gikk et snøskred.

– Tilsynsmedarbeiderne er i kontakt med lokalitetsansvarlig hos oppdrettsselskapet. En full inspeksjon av anlegget blir gjennomført i løpet av dagen, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding tirsdag.

Grieg Seafood Finnmark AS fikk i går utført en sikkerhetsvurdering fra et konsulentselskap, som observerte rasstedet fra helikopter. De har, sammen med NVE, konkludert med at det er trygt å oppholde seg på anlegget. Man er derimot frarådet å bevege seg på innsiden av flåten.

Les også: Snøskred traff oppdrettsanlegg

Ikke funnet hull i merdene

Selskapet har derfor inspisert flere merder med ROV (undervannsfarkost). Anlegget har åtte ringer/merder totalt. Fire av disse ligger nærmest land og skredstedet.

– Så langt er det meldt om at tre merder er inspisert med ROV. Ingen hull er observert. Ringene ser intakt ut, opplyses det videre i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

Rekkverk over vann er ødelagt og fòrslager er skadet. Selskapet har også meldt at to haneføtter i forankringssystemet er skadet. De vil gå over og se på hele forankringen av anlegget.

Gjenfangst av én laks

Grieg Seafood Finnmark AS har satt ut seks lenker med garn på til sammen 1 km, med ulike maskestørrelser. Da garnene ble røktet i går, ble det tatt én oppdrettslaks. Garnene blir også røktet i løpet av dagen.

Fiskeridirektoratets vurderinger er at selskapet så langt har gjort tilstrekkelige tiltak. Fokuset nå er på gjenfangst, innenfor en avstand på 500 meter fra anlegget.

Fiskeridirektoratet har foreløpig ikke gitt pålegg om utvidet gjenfangst.