– Ikke større oppdrettsrømming etter snøskred i Alta

Fiskeridirektoratet er på plass ved lokaliteten «Davatluft» ved Stjernøya i Alta kommune. Foto: Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet

Det er ikke funnet hull i nøtene etter inspeksjon av anlegget som ble rammet av snøskred mandag denne uken. Fiskeridirektoratet konkluderer med at det ikke har funnet sted en større rømming.

Det var i går at det gikk flere snøskred ved oppdrettslokaliteten «Davatluft» ved Stjernøya i Alta kommune. Fiskeridirektoratet fikk melding fra Grieg Seafood Finnmark AS om hendelsen 10:37.

– Vi har nå gjennomført en grundig inspeksjon ved anlegget. Vi har hatt to tilsynsmedarbeidere på stedet. Vi konkluderer med at det ikke har funnet sted en større rømming, men utelukker ikke at noe fisk kan ha kommet seg ut av anlegget i forbindelse med skredet, sier Otto Andreassen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nord, i en melding fra Fiskeridirektoratet tirsdag.

Selskapets har selv gjennomført undervannsinspeksjon med ROV og dykkere, og har ikke funnet hull i noen av nøtene som var utsatt for skredet på mandag.

Les også: Inspiserer oppdrettsanlegg etter snøskred i Alta

Flere skader på anlegget

Merdringene på anlegget er intakte, men én av ringene er punktert:

– Selskapet vil derfor flytte fisk fra denne merden over til en annen merd internt i anlegget. Dette er planlagt gjort med brønnbåt i morgen, sier Andreassen.

Skade på merd etter snøskred mot anlegget på lokalitet «Davatluft» ved Stjernøya i Alta kommune. Foto: Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet.Skade på merd etter snøskred mot anlegget på lokalitet «Davatluft» ved Stjernøya i Alta kommune. Foto: Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet.

Det var også skader på fortøyning, og disse har nå blitt byttet ut. En del av taknettholderne på merdene ble knekt av, og utstyr inne i merdene ble skylt bort av skredet. Det har også vært en del vrakrester i sjøen fra skredet som har blitt ryddet bort.

Gjenfangst av syv fisk

Så langt er det fanget syv oppdrettslaks i gjenfangstgarn, som er satt ut rundt anlegget.

– Dette kan også være en indikator på at en eventuell rømming har vært begrenset, forklarer Andreassen.

Selskapet har startet fôring på deler av anlegget, og vil få hele anlegget i normal drift om kort tid.

Vil flytte anlegget sommeren 2021

Grieg Seafood Finnmark AS søkte i 2019 om flytting av det snøskredrammede anlegget, nettopp på grunn av snøskredfaren i området. Troms og Finnmark fylkeskommune innvilget dette i februar 2020.

Etter korrespondanse med Fiskeridirektoratet i mars i fjor, fikk selskapet innvilget at anlegget skulle flyttes etter at inneværende generasjon fisk blir uslaktet. Fiskeridirektoratet vurderte at det var uhensiktsmessig å endre plasseringen av anlegget mens lokaliteten er i drift.

– Vi la til grunn at produksjon på nåværende plassering allerede var risikovurdert med tanke på skred, sier Andreassen.

Flyttingen er planlagt til sommeren 2021.

– Vi skal nå i etterkant av denne hendelsen gå igjennom vår håndtering av dette, sammen med relevante sektormyndigheter og i dialog med selskapet, for å finne ut om noe burde vært gjort annerledes, sier Andreassen.