Trafikklyssaken: – Riktig avgjørelse i en prinsipielt viktig sak

Sissel Rogne, direktør for Havforskningsinstituttet. Foto: Paul S. Amundsen / Havforskningsinstituttet

De 25 fiskeoppdretterne som gikk til søksmålet mot staten angående trafikklyssystemet og pålegg om å redusere biomassen i oppdrettsanleggene, led nederlag i Sogn og Fjordane tingrett.

– En prinsipielt viktig avgjørelse, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

I fjor gikk 25 lakse- og ørretoppdrettere på Vestlandet til søksmål mot staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Det skjedde etter at de ble pålagt å redusere mengden fisk de hadde i sjøen, som en følge av reguleringene i det såkalte «Trafikklyssystemet». Oppdretterne mente det ikke var faglig grunnlag for pålegget fra departementet. Nå har dommen falt i Sogn og Fjordane tingrett, der staten ble frifunnet på alle punkt.

Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapsgrunnlaget til Trafikklyssystemet. Flere forskere fra instituttet var vitner i saken, der trafikklyssystemet var gjenstand for mye kritikk fra saksøkernes side.

– Jeg er svært glad for dette utfallet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne til Havforskningsinstituttets nettsider.

Hun legger til at dommen er prinsipielt viktig for Havforskningsinstituttet som forsknings- og forvaltningsstøtteinstitutt.

– Det er ikke rettssystemet som skal overprøve vår kunnskap og våre forskningsbaserte råd. Naturvitenskapen håndteres gjennom internasjonalt anerkjente akademiske metoder – som sørger for grundig og kritisk kvalitetssikring, sier Rogne.

Glede i departementet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtssen er glad for at staten har vunnet saken fullt ut og fått tilkjent saksomkostninger.

– Vi mener det er en riktig konklusjon. Dommen er omfattende, og vi vil sammen med Regjeringsadvokaten bruke tid fremover til å sette oss nøye inn i premissene, sier ministeren.

Oppdretterne har varslet at de vil anke dommen.