ILA påvist ved Skålsvika i Meløy

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11138 Skålsvika i Meløy kommune i Nordland fylke, hvor Nova Sea AS driver oppdrett av laks.

HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet 6. april 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Skålsvika.

Les også: Mistanke om ILA ved Skålsvika i Meløy

Mattilsynet tok 9. april 2021 ut prøver av fisk ved lokaliteten Skålsvika, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen på lokaliteten 16. april 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.