ILA påvist ved Måvær i Lurøy

Laks til slakting. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38517 Måvær i Lurøy kommune i Nordland fylke, hvor Lovundlaks AS driver oppdrett av laks.

HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet fredag 16. april 2021, om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten Måvær.

Les også: Mistanke om ILA ved Måvær i Lurøy

Mattilsynet tok 22. april 2021 ut prøver av fisk ved lokaliteten Måvær, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 30. april 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet fredag.

Mattilsynet påpeker at alle ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Fisken slaktes ut

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting av fisk starter med merden/merdene med påvist smittet fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.