ILA påvist ved Stangnes i Hammerfest

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 40017 Stangnes i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark fylke, hvor Grieg Seafood Finnmark AS driver oppdrett av laks.

Mattilsynet ble 4. mai 2021 varslet av Pharmaq analytic om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Stangnes.

Les også: Mistanke om ILA ved Stangnes i Hammerfest

Mattilsynet tok 5. mai 2021 ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnose 11. mai 2021, på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Vil pålegge tømming av lokaliteten

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten, skriver tilsynet i meldingen.

Lokalitet Stangnes ligger i en allerede eksisterende bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark. Mattilsynet vil om kort tid utvide bekjempelsessonen i det eksisterende kontrollområdet med utgangspunkt i lokaliteten Stangnes. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å endre den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.